Sürdürülebilirlik

ENA Test Merkezi, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal, çevresel ve ekonomik yönleriyle ilgili olarak entegre bir kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımı izlemektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda Şirket, çevre, sosyal sorumluluk, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim ve kaliteyi içeren konuları sürdürülebilirlik için hayati önemde görmektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde belirtilen ilkeler, ENA Test Merkezi'nin sürdürülebilirlik tutumu için genel bir çerçeve sunmaktadır.

Şirket, her yıl eğitim, kültür ve sanatı destekleyen ve yeniliği teşvik eden kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarıyla aktif olarak ilgilenmektedir.

ENA Test Merkezi, sürdürülebilirlik konularındaki sorumluluklarını sadece kendi çalışanlarına ve operasyonlarına değil, ilgili tüm taraflara da genişletmektedir. Dolayısıyla, tedarikçilerle ve diğer üçüncü taraflarla, aynı amaç doğrultusunda yer aldıklarından emin olmak için çevre yönetimi, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele kuralları, kurumsal yönetim uygulamaları ve sosyal sorumluluk gibi sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması ve sürdürülmesi için çabalar sarf edilmektedir.

Üst yönetim sürdürülebilirlikteki ilerlemeyi daha da geliştirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirmektedir.