İş Sağlığı ve Güvenliği

ENA Test Merkezi, her işin iş güvenli bir şekilde yapılması amacıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği, şirket genelinde karar alma ve günlük faaliyetlere uygulanarak proaktif ve sistematik olarak yönetilmektedir.

ENA Test Merkezi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için aşağıdaki yönergeleri uygulamaktadır:

  • İşyeri tehlikelerini ortadan kaldırmak ve kontrol etmek için risk yönetimi ilke ve uygulamalarını benimsemek,
  • İşyerinin çalışanlar, alt yükleniciler, müşteriler ve insanlar için güvenli olmasını sağlamak amacıyla uygulanabilir yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Başarıyı ölçmek için performans standartları, hedefler ve temel performans göstergeleri oluşturmak,
  • Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin sorumluluk ve hesap verebilirlik düzeylerine uygun olmasını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularına bağlılığı arttırmak için çalışanların katılımını ve konsültasyonunu sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilerini yaymak, İş Sağlığı ve Güvenliği performansı hakkında rapor vermek ve farkındalığı artırmak için iletişim kurmak,
  • Tüm kazaları raporlamak ve araştırmak ve uygunsuzlukları düzeltmek.