Mühendislik & ARGE Çalışmaları

ENA Test Merkezi gerek modern ve teknolojik altyapısı gerekse de nitelikli personeli ile başta enerji nakil hattı direkleri olmak üzere çeşitli yapıların mühendislik doğrulamaları ile optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları gibi faaliyetlere destek vermeyi sürdürmektedir.