Mekanik Test Laboratuvarı

ENA Test Merkezi bünyesindeki Mekanik Test Laboratuvarı’nda başta çekme deneyi olmak üzere, kullanılan cihazların kontrol ve testleri yapılmaktadır.

Çekme Testleri için deney metotları;

  • TS EN ISO 6892-1 Metalik Malzemeler-Çekme Deneyi-Bölüm 1-Oda Sıcaklığında Deney Metodu
  • ASTM E8 – Metalik Malzemelerin Çekme Testi

Çekme deneyi öngörülen standart ihtiyacına veya müşteri talebine göre malzemeden beklenen performansın karşılanıp karşılanmadığını saptamaya imkân sağlar.

Standardın belirlediği ölçülerde işlenerek hazırlanan metal parçalar; 600kN kapasiteli Servo-Hidrolik Üniversal Çekme Cihazı ile teste tabi tutulur. Sabit ve hareketli iki çene arasına yerleştirilen numune belirlenmiş çekme hızı ile kopma noktasına kadar çekme kuvvetine maruz bırakılır. Bu sırada cihaza bağlı bilgisayarda görülen grafikte Akma Noktası, Çekme Noktası ve Uzama miktarı otomatik olarak hesaplanıp, belirlenir.

Yükleme deneyinde kullanılan yük hücresi ve tork anahtarı gibi ekipmanların doğrulamaları da Mekanik Test Laboratuvarında yapılmaktadır.